آغاز نامنویسی تسهیلات بیست و پنج میلیون تومانی خرید خودرو  از ۹۴/۰۸/۱۶ در نمایندگی ایران خودرو زیبایی آغاز شد ،لطفا جهت انجام نامنویسی به نمایندگی مراجعه نمایید.و برای کسب اطلاعات کامل در مورد بخشنامه فروش ۹۴/۰۸/۱۷ به سایت نمایندگی ایران خودرو زیبایی  www. irankhodrozibaee.ir  و قسمت شرایط فروش مراجعه فرمایید.