206 تیپ 2 روی خط تولید

به گزارش خبرخودرو ، امسال 254 پروژه اصلي در قالب 443 زير پروژه براي ارتقاي كيفي محصولات و خدمات پس از فروش تعريف و به شركت هاي تابعه ابلاغ شده است.

کيانوش پورمجيب با بيان مطب فوق اظهارکرد: هر سال در راستاي ارتقاي کيفيت محصولات و خدمات، پروژه هاي بهبود کيفيت در چند «گروه پروژه» مانند شاخص رضايت مشتري CSI، اخطار کيفي سازندگان، شاخص آديت نهايي محصول و کيفيت محصول پس از تحويل به مشتري C100 در گروه صنعتي ايران خودرو تعريف و به اجرا گذاشته مي شود.

وي با بيان اين‌که بيش از 40 درصد پروژه هاي کيفي سال جاري به طور مستقيم در گروه ارتقاي رضايت مشتريان از کيفيت محصولات و خدمات تعريف شده است، افزود: در رتبه بعدي تمرکز پروژه ها بيش‌تر در جهت ارتقاي کيفيت مواد و قطعات است.

پورمجيب در خصوص پروژه هاي سال گذشته در زمينه ارتقاي کيفيت گفت: در سال گذشته براساس سياست گذاري نحوه شناسايي و تعريف پروژه هاي کيفي براي ايران خودرو، در مجموع 248 خانواده پروژه کيفي مشتمل بر 880 زير پروژه تعريف و اجرا شد.

به گفته معاون کيفيت ايران خودرو اين پروژه ها شامل 74 خانواده پروژه در شاخص رضايت مشتري CSI، 48 خانواده پروژه در شاخص پس از تحويل C100، 56 خانواده پروژه در شاخص اخطار کيفي و 59 خانواده پروژه در شاخص آديت نهايي محصول بوده است.

پورمجيب در پايان گفت: کسب رتبه اول محصولات در شاخص رضايت مشتري، رتبه اول رده بندي شاخص رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش در بين توليدكنندگان داخلي و کاهش مراجعه خودروها در شبکه خدمات پس از فروش زير پنج هزار کيلومتر از جمله مهم‌ترين اهداف کيفي ايران خودرو در سال حماسه سياسي، حماسه اقتصادي است.