هدف از قرعه کشی :

ارج نهادن به حسن انتخاب مشتری به پاس خرید از این نمایندگـی و تشویق بیشتر جهت خرید محصولات ایران خودرو میباشد. 

نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه نوع هدیه
علی شیردیمی 829 کفپوش خودرو
فاطمه کلنگر 5 کفپوش خودرو
محمود مومن زاده 229 کفپوش خودرو
عبدالرضا عزیزیان 3224 چادرخودرو
جواد ملوحی 12958 چادرخودرو
یوسف قنواتی 125 چادرخودرو
حسین وادی نژاد 2813 چادرخودرو