هدف از قرعه کشی :
ارج نهادن به حسن انتخاب مشتری به پاس خرید از این نمایندگـی و تشویق بیشتر جهت خرید محصولات ایران خودرو میباشد. 

نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه نوع هدیه
آقای ابراهیم قناتی 8522 یخچال خودرو
آقای جمشید پرواری 64 یخچال خودرو
آقای امید جهانبخش رحیم دل 99 کفپوش چرمی
آقای امیدابوالحسنی لرکی 1740063589 کفپوش چرمی
آقای فرهادجاشکی 35 چادرخودرو
آقای سجاد سبزیوند 41 چادرخودرو
خانم ضحی محمدی 1597 چادرخودرو