هدف از قرعه کشی :

ارج نهادن به حسن انتخاب مشتری به پاس خرید از این نمایندگـی و تشویق بیشتر جهت خرید محصولات ایران خودرو میباشد. 

نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه نوع هدیه
آقای احمد سعیداوی فرد 8019 یخچال خودرو
آقای سعید سواری 3092 یخچال خودرو
آقای وحید شریعتی اصل 385 کفپوش چرمی
آقای صباح بختیاری 373 کفپوش چرمی
آقای حسن حسونی زاده 21075 چادرخودرو
آقای نصیر کردی 2 چادرخودرو
آقای محمد رضا دانش پژوه 1740088190 چادرخودرو