موضوع:قرعه کشی

این نمایندگی به صورت ماهانه بین مشتریانی که به صورت پیش فروش و خرید فوری و یا نقد و اقساط یکی از محصولات ایران خودرو را خریداری نماید،اقدام به برگزاری قرعه کشی نموده و از بین آنها به افرادی که برنده میشوند،جوایز ارزنده ای اهدا مینماید.

هدف از قرعه کشی:

ارج نهادن به حسن انتخاب مشتری به پاس خرید از این نمایندگی و تشویق بیشتر جهت خرید محصولات ایران خودرو میباشد.

اسامی برگزیدگان مهر و آبان ماه۹۵ و نوع جوایز به شرح ذیل اعلام میگردد.

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی شرح جایزه
۱ آقای رضا شیروانی ۱۹۱۱۰۸۰۰۶۷ کارت هدیه بانک انصار ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال
۲ آقای مهدی فرخی ۵۲۶۹۵۳۴۸۸۶ کارت هدیه بانک انصار ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال
۳ آقای داود کاظم پور ۱۷۴۰۸۵۶۸۴۸ کارت هدیه بانک انصار ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال
۴ آقای فرخ شیخ ۱۷۵۶۱۱۲۹۵۹ کارت هدیه بانک انصار ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال
۵ آقای امین کاظمی ۱۱۹۸۴۸۷۴۹۶ کارت هدیه بانک انصار ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال