*صدور و تمدید بیمه نامه بدنه کلیه خودروهای ساخت داخل و خارج و برای همه مدل‌ها با 60% تخفیف.

*صدور و تمدید بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل و موتورسیکلت تمامی شرکت‌های بیمه