به مناسبت ایام ربیع و ولادت امام حسن عسگری (ع)، شرکت ایرانخودرو در نظر دارد طرحهای تشویقی ویژه ای برای مشتریان بدهکار در خصوص تخفیف سود و جرائم تاخیر اعمال نماید، لازم به تاکید است این طرح به مدت ۲ماه اجرا میگردد و قابل تمدید نمیباشد. شروع طرح از ۱۲آبان
سال جاری و پایان آن ۱۲دیماه سال جاری میباشد.

شرایط طرح: در صورتیکه تسویه جرائم در محدوده زمانی اعلام شده انجام شود تخفیف تشویقی به میزان ۳۵درصد بر روی بهره و جرائم متعلقه اعمال خواهد شد.
نحوی تسویه مطابق رویه جاری از طریق ورود به میز کار به آدرس 
esale.ikco.ir یا ارائه رسید پرداخت جریمه طبق فرم درخواست فک رهن در سیستم سیتریکس نمایندگیها میباشد.
شایان ذکر است به مشتریان واجد شرایط از طریق پیامک اطلاعرسانی خواهد شد و مشتری به نمایندگیهای مجاز معرفی میگردد