در پي تغييرات فني بوجود آمده در سيستم هاي مخابراتي كشور، شماره تماس096440 جايگزين شماره تماس 09644شركت امداد خودرو ايران و مركز تماس گروه صنعتي ايران خودروشد. به گزارش ایکوپرس به نقل از روابط عمومي امداد خودرو ايران ، با

تغيير شماره تماس امداد خودرو - شماره جديد 096440

تغيير شماره تماس امداد خودرو – شماره جديد 096440

توجه به تغييرات مهندسي انجام شده در خصوص خدمات بين شهري از سوي شركت تنظيم مقررات راديويي و شركت زير ساخت مخابرات ، شماره تماس امداد خودرو ايران و گروه صنعتي ايران خودرو از 09644 به شماره جديد 096440 تغيير يافت . بر اساس اين گزارش هموطنان در صورت نياز به خدمات اين مركز مي توانند از سراسر كشور همانند گذشته به صورت 24 ساعته با شماره 096440 تماس حاصل نمايند . لازم به يادآوري است خدمات مركز تماس گروه صنعتي ايران خودرو شامل امداد رساني ، تخصيص وقت نمايندگي ، حمل خودرو ، مركز مشاوره فني ، ثبت شكايات و پيشنهادات و … مي شود.