شرایط پیش فروش رانا با موعد تحویل دی ، بهمن و اسفند 91 تمدید شد.

شرایط پیش فروش ویژه  طرح حمایت از سرمایه ایرانی و تولید ملی

****توجه****

لطفا” در هنگام مراجعه کپی شناسنامه و کارت ملی + کارت عابر بانک عضو شتاب و رمز دوم اینترنتی ( بدون محدودیت پرداخت ) به همراه داشته باشید

تمدید پیش فروش رانا ، ایران خودرو زیبایی

تمدید پیش فروش رانا ، ایران خودرو زیبایی

تصاویر خودروی رانا – Runna