شرایط فروش نقدی و اعتباری مهر ماه روآ سال دوگانه سوز با ترمز ضد قفل ABS ایران خودرو از تاریخ 90/07/17 لغایت 90/07/30 اعلام گردید.

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید