بخشنامه شرایط جایگزینی خودرو فرسوده وانت – طرح 91 ایران خودرو اعلام شد.

جهت دریافت متن کامل بخشنامه کلیک نمایید