خدمات طلایی را با ایران خودرو زیبایی تجربه کنید

 

نکته۱: خدمات تخصیصی سطح دو ستاره به خودروهای سه و چهار ستاره نیز تعلق می‌گیرد و برهمین اساس، خدمات تخصیصی سطح سه ستاره نیز به چهار ستاره تعلق می‌گیرد.

نکته۲: در صورتیکه خودرو پارس ،سمند و ۴۰۵ با موتور TU5 باشد، سرویس های خودرو مطابق جدول سرویس های دوره ای خودرو ۲۰۶ انجام خواهد گرفت.

کارت طلایی

نکته۱: کیلومتر تعویض تسمه تایم پژو ۲۰۶ هر ۸۰۰۰۰ کیلومتر و مختص دارندگان سطح خدمت ۴ ستاره می باشد.

نکته۲: تعویض روغن گیربکس خودروهای اتوماتیک در سرویس ۴۰۰۰۰ برای سطح خدمت ۴ ستاره انجام می شود.

 

نکته: کیلومتر تعویض تسمه تایم پارس ELX و سمند سریر هر ۸۰۰۰۰ کیلومتر و مختص دارندگان سطح خدمت ۴ ستاره می باشد.

 

نکته: کیلومتر تعویض تسمه تایم سمند و دنا با موتور ملی EF7 هر ۸۰۰۰۰ کیلومتر و مختص دارندگان سطح خدمت ۴ ستاره می باشد

gold7