[slider3d_gallery 5 /]

خدمات كارت اشتراك عادی

در اين سطح از خدمات ، دارندگان خودرو از خدمات امداد باليني در سراسر كشور به شرح ذيل بهره مند مي گردند :

1. اعزام امدادگر طبق درخواست امداد خواه براي ارائه خدمات فني بصورت شبانه روزي ، در سراسركشور

 2. امداد رساني به خودروهاي متوقف شده بدون دريافت هزينه اياب و ذهاب

3. چنانچه به هر دليل راه اندازي خودرو در محل توقف ميسر نگردد امداد گر نسبت به اعزام خودرو به صورت رايگان به نزديكترين تعميرگاه مجاز اقدام مي نمايد

4. در صورتيكه خودرو مشترك در جاده هاي بين شهري دچار نقص فني و يا حادثه گردد و راه اندازي خودرو در محل توقف خودرو ممكن نباشد امدادگر موظف است نسبت به هماهنگي جهت انتقال سرنشينان خودرو به نزديكترين شهر اقدام نمايد . اين خدمات رايگان مي باشد

5. هزينه اشتراك ساليانه براي برخورداري از خدمات اشتراك عادي در حال حاضر400.000 ريال براي مدت يكسال مي باشد

شرح خدمت كارت طلایی یك ستاره

1. امداد رسانی در تمام نقاط كشور به صورت شبانه روزی ( هزینه ایاب و ذهاب امدادگر به صورت رایگان)

 2. انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت

3. انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت

4. جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط ( به استثناء شكست شیشه به تنهایی ، ریزش مواد اسیدی و شیمایی ، بارش تگرگ ، صاعقه ، طوفان ، زلزله ، آتشفشان ، آتش سوزی ، ریزش آوار ، انفجار )

5. جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط

6. جایگزین نمودن خودرو های سرقتی طبق ضوابط

شرح خدمت كارت طلایی یك ستاره

1. امداد رسانی در تمام نقاط كشور به صورت شبانه روزی ( هزینه ایاب و ذهاب امدادگر به صورت رایگان)

2. انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت

3. انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت

4. جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط

5. جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط

6. جایگزین نمودن خودرو های سرقتی طبق ضوابط

شرح خدمت كارت طلایی دو ستاره

1. امداد رسانی در تمام نقاط كشور به صورت شبانه روزی

2. انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت

3. انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت

4. جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط

5. جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط

6. تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو در طی دوره اشتراک

7. تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده در طی دوره اشتراک

8. انجام رایگان سرویس های دوره ای: تا سقف 25000 کیلومتر

9. جایگزین نمودن خودرو های سرقتی طبق ضوابط

 شرح خدمت كارت طلایی سه ستاره

1. امداد رسانی در تمام نقاط كشور به صورت شبانه روزی

2. انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت

3. انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت

4. جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط

5. جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط

6. تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو در طی دوره اشتراک

7. تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده در طی دوره اشتراک

8. انجام رایگان سرویس های دوره ای: تا سقف 40000 کیلومتر

9. پرداخت هزینه توقف خودرو د رتعمیرگاههای مجاز: روزانه 100.000ریال تا سقف 40 روز طبق ضوابط

10. جایگزین نمودن خودرو های سرقتی طبق ضوابط تذكر : چنانچه در خسارت وارده مشترك مقصر حادثه باشد 50% هزینه توقف پرداخت می گردد

 تذكر : چنانچه در خسارت وارده مشترك مقصر حادثه باشد 50% هزینه توقف پرداخت می گردد

شرح خدمت كارت طلایی چهار ستاره

1.امداد رسانی در تمام نقاط كشور به صورت شبانه روزی

2. انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت

3. انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت

4. جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط

5. جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط

6. تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو طی دوره اشتراک

7. تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده طی دوره اشتراک

8. انجام رایگان سرویس های دوره ای: تا سقف 60000 کیلومتر

9. پرداخت هزینه توقف خودرو د رتعمیرگاههای مجاز: 150.000 ریال تا سقف 60 روز طبق ضوابط

 10. جایگزین نمودن خودرو های سرقتی طبق ضوابط

11. تعویض لاستیک مستهلک حداکثر چهار حلقه در یک دوره اشتراک پس از طی 60000 کیلومتر کارکرد در سطح خدمات چهار ستاره

تذکر :

چنانچه در خسارت وارده مشترک مقصر حادثه باشد 100% هزینه توقف پرداخت می گردد .

 

به خاطر داشته باشید ایران خودرو زیبایی برترین نماینده فروش و خدمات در نصب قطعات اصلی و کمیاب و دارنده گواهینامه ISO9001:2008 و  ISO 10002:2004 شرکت ایران خودرو بوده و خدمات و قطعات ارائه شده توسط این نمایندگی به مدت 6 ماه شامل ضمانت می باشد