سیستم نوبت دهی آنلاین سایت نمایندگی ایران خودرو زیبایی مجددا” برای مشتریان VIPراه اندازی شد. لطفا” جهت ثبت نوبت کلیک نمایید.

توجه داشته باشید  در سیستم جدید برای رفاه حال شما ، مشتری نوبت را انتخاب کرده وسیستم نیز  با توجه به ظرفیت تعمیرگاه ها برنامه ریزی شده است.لطفا” در هنگام مراجعه پرینت برگه نوبت داده شده را به همراه داشته باشید.