شرایط فروش قطعی سوزوکی ویتارا – 207 و 206صندوقدار v9 اعلام شد. شرایط از تاریخ 91/01/30 الی 91/02/8 برقرار می باشد

* قیمت خودرو ها با احتساب بیمه شخص ثالث محاسبه شده است  و به صورت قطعی محاسبه شده است.

* ظرفیت ثبت نام خودرو ها محدود بوده و در صورت تکمیل ظرفیت شرایط ثبت نام فوق از طریق سیستم و بدون ارسال گویا متوقف خواهد شد.

* در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت ، سود تاخیر بازای مبالغ پرداختی مشتری پرداخت می شود.

* دراین طرح فروش ، ثبت نام به صورت آنلان و واریز آنی از طریق سایت فروش اینترنتی انجام خواهد شد.

* طرح فروش فوق راس ساعت 11:30 روز چهارشنبه 91/01/30 در وب سایت فروش اینترنتی فعال خواهد شد.

شراط فروش قطعی سوزوکی ویتارا - 207 و 206 صندوقدار v9

شراط فروش قطعی سوزوکی ویتارا - 207 و 206 صندوقدار v9