شرایط فروش ویژه عید سعید غدیر خم آبان ماه ایران خودرو اعلام شد

شرایط از تاریخ 91/08/14 ساعت 11 صبح برقرار می باشد

الف) شرایط ویژه فروش فوری

کلیه شرایط فروش اعلام شده فوری برقرار می باشد.

شرایط فروش ویژه عید سعید غدیر آبان 91 ایران خودرو

شرایط فروش ویژه عید سعید غدیر آبان 91 ایران خودرو

ب) شرایط پیش فروش عادی

1- نرخ سود مشارکت در این شرایط 18% سالیانه و نرخ انصراف 16% سالیانه می باشد.

2- در این روش امکان صلح به غیر وجود ندارد.

شرایط فروش ویژه عید سعید غدیر آبان 91 ایران خودرو

شرایط فروش ویژه عید سعید غدیر آبان 91 ایران خودرو

ج) شرایط پیش فروش قطعی

1- مبلغ مابه التفاوت ، در زمان صدور دعوت نامه بر اساس قیمت قطعی اعلام شده در بخشنامه محاسبه می شود و جزئیات آن از طریق دعوت نامه به اطلاع مشتریان محترم خواهد رسید.

2- قیمت های مندرج در این بخشنامه قطعی و با احتساب بیمه شخص ثالث و مالیات بر ارزش افزوده سال 91 محاسبه شده است و هرگونه افزایش احتمالی هزینه های جانبی خودرو شامل بیمه شخص ثالث ،عوارض دولتی ، خدمات و مالیات بر ارزش افزوده هنگام ارسال دعوتنامه در زمان در زمان تحویل خودرو در مبلغ مابه التفاوت محاسبه خواهد شد.

3- در این شرایط فروش ، هیچ سودی تحت عنوان مشارکت و یا انصراف به ازای مبالغ واریزی مشتریان پرداخت نمیگردد.

4- در صورت تاخیر در تحویل خودرو جزیمه تاخیر با نرخ سود سالیانه 12% به ازای مبالغ وارزی مشتری ( صرفا” به شرط تکمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه )

5- در این روش امکان صلح به غیر وجود ندارد.

شرایط فروش ویژه عید سعید غدیر آبان 91 ایران خودرو

شرایط فروش ویژه عید سعید غدیر آبان 91 ایران خودرو