با عنایت به فضل پروردگار و در راستای تلاش برای جلب رضایت هرچه بیشتر هموطنان گرامی ، نمایندگی ایران خودرو زیبایی هر ماه در جلساتی با حضور مسئولین واحد های مختلف برگزار می نماید و از بین مشتریان گرامی قرعه کشی صورت می پذیرد که لیست برندگان هر ماه در این صفحه درج خواهد شد.

 

 << برنده گان قرعه کشی واحد فروش >>

اسامی برندگان قرعه کشی خرداد و تیر ۱۳۹۴

اسامی برندگان قرعه کشی فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۴

اسامی برندگان قرعه کشی بهمن و اسفند ۱۳۹۳

اسامی برنده گان قرعه کشی مهر وآبان ۱۳۹۳

اسامی برنده گان قرعه کشی مرداد و شهریور ۱۳۹۳

اسامی‌ برنده گان قرعه کشی خرداد و تیر ماه۱۳۹۳

اسامی‌ برنده گان قرعه کشی فروردین و اردیبهشت ماه۱۳۹۳

   اسامی‌ برنده گان قرعه کشی بهمن و اسفند ماه۱۳۹۲

  •    اسامی‌ برنده گان قرعه کشی اذر و دی ماه۱۳۹۲

  •   اسامی‌ برنده گان قرعه کشی مهر و آبان ماه۱۳۹۲

  •  اسامی‌ برنده گان قرعه کشی مرداد و شهریور ماه۱۳۹۲