نقدی

شرایط فروش نقدی و فوری شهریور ماه ۹۴ ایران خودرو اعل

یک روزه

مدارک مورد نیاز:

  • کپی شناسنامه
  • کپی کارت ملی
  • کارت عابر بانک و رمز دوم آن

توجه فرمایید حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از ثبت نام 
 ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی جهت تکمیل ثبت نام به نمایندگی الزامی می باشد.