راهنمای شرایط و تعاریف گارانتی محصولات ایران خودرو بدین شرح می باشد:

 

 

شرایط و تعاریف گارانتی محصولات ایران خودرو