شرایط از تاریخ  91/07/01  تا تاریخ 91/07/30 برقرار می‌باشد.

برای مشاهده در اندازه اصلی بر روی تصاویر کلیک نمایید

شرایط پیش فروش ایران خودرو - مهر ماه 1391

شرایط پیش فروش ایران خودرو – مهر ماه 1391

 

پیش فروش طلایی (1) چند مرحله ای ( پس انداز 91 ) ایران خودروحساب شده قدم بردارید

این شرایط از تاریخ  91/07/01  تا تاریخ 91/07/30 برقرار می‌باشد.

برای مشاهده در اندازه اصلی بر روی تصاویر کلیک نمایید

طرح پیش فروش طلایی 1 ایران خودرو - پس انداز 91 - حساب شده قدم بردارید - مهر 1391

طرح پیش فروش طلایی 1 ایران خودرو – پس انداز 91 – حساب شده قدم بردارید – مهر 1391

 

پیش فروش طلایی (2) چند مرحله ای ( پس انداز 91 ) ایران خودروحساب شده قدم بردارید

این شرایط از تاریخ  91/07/01  تا تاریخ 91/07/30 برقرار می‌باشد.

برای مشاهده در اندازه اصلی بر روی تصاویر کلیک نمایید

امتیازات ویژه این طرح :

  • بالاترین نرخ سود مشارکت ( از 22% تا 24% مستقیم و از 26% تا 30% با لحاظ نمودن تخفیف ) و بالاترین نرخ سود بانکی
  • سود تضمین شده حداقل 20/5%
  • امکان صلح به غیر ، مطابق ضوابط شرکت
  • امکان ویرایش مشتری با واسطه برای ثبت نام های انجام شده در این طرح فروش مهیا می باشد

 

طرح پیش فروش طلایی 2 - ایران خودرو - پس انداز 91 - حساب شده قدم بردارید - مهر 1391

طرح پیش فروش طلایی 2 – ایران خودرو – پس انداز 91 – حساب شده قدم بردارید – مهر 1391