شرایط از تاریخ  91/08/18تا تاریخ 91/08/30 برقرار می‌باشد.

برای مشاهده در اندازه اصلی بر روی تصاویر کلیک نمایید

شرایط پیش فروش قطعی ایران خودرو - آبان ماه 1391

شرایط پیش فروش قطعی ایران خودرو – آبان ماه 1391