کشنده فراز از محصولات شرکت ایران خودرو دیزل است که از حدود دو سال پیش تولید شده، اما شماره*گذاری آن برای حدود یک سال و نیم متوقف مانده بود.

در آن زمان پلیس راهنمایی و رانندگی از شماره*گذاری این کشنده خودداری کرد تا آن*که سرانجام رئیس*جمهوری وارد عمل شده و دستور تشکیل کمیته سه جانبه*ای با حضور دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی را برای بررسی و حل موضوع صادر کرد.

شماره گذاری فراز آغاز شد

شماره گذاری فراز آغاز شد

این کمیته سه جانبه سال گذشته مصوب کرد که 500 دستگاه کشنده فراز شماره*گذاری شده و پس از گذشته سه ماه از تردد آن*ها، وضعیت ایمنی و عملکردی این کشنده بررسی و در صورت تائید، مجوز شماره*گذاری دائمی آن صادر شود.

این کمیته سه جانبه ماه گذشته آخرین جلسه خود را در این خصوص برگزار کرده و پس از بررسی گزارش*های فنی و عملکردی، مجوز شماره*گذاری کشنده فراز را صادر کرد.

طبق جدیدترین اطلاعات به دست آمده، به دنبال صدور مجوز کمیته سه جانبه مدنظر رئیس**جمهوری، شماره*گذاری این کشنده آغاز شده است.

منبع: عصر خودرو به نقل از ایسنا