طرح مشتریان قدیمی ایران خودرو دی ماه  1390 اعلام شد.

برای مشاهده جزئیات لطفا” کلیک نمایید