آیا می دانید نصب قطعات اصلی برای ما سود کمتری دارد

  • سقف تخفیف خرده فروشی بالای ۱۵۰۰۰۰۰ تومان تا ۱۱۵/۵ می باشد.
  • سقف تخفیف عمده فروشی تا ۱۱۵/۱۰می باشد .