مدیران خودرو فروش اقساطی خودرو MVM ۵۳۰ را آغاز کرد.

    به گزارش پایگاه خبری«کارزنیوز» ، شرایط اعلام شده  از سوی شرکت مدیران خودرو به شرح جدول زیر می باشد:

    ۱