فروش اقساطی روآ دوگانه سوز ABS

نوع خودرو پیش پرداخت رنگ مبلغ اقساط تاریخ اقساط
فروش اقساطی روآ دوگانه سوز ABS 36.000.000

نقره ای ، بژ ، نوک مدادی ،

مشکی ، خاکستری

15.640.000

90.07.10

90.11.10

90.03.20

91.07.10

91.11.10

* موعد تحویل 20 روزه