فروش سریر با 800 هزار تومان تخفیف به مناسبت آزاد سازی خرمشهر با قیمت 20.990.000 تومان.

فروش اقساطی

نوع خودرو پیش پرداخت رنگ مبلغ اقساط تاریخ اقساط
سریر 90.000.000 نقره ای ،مشکی، سفید 27.400.000 90.09.10 

91.02.10

91.07.10

91.12.10

92.04.10

* موعد تحویل 5 الی 20 روزه

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره مستقیم 0611-5527368 تماس حاصل فرمایید.