فروش نقدی سوزوکی کیزاشی اسفند 91 ایران خودرو  آغاز شد.

این شرایط از تاریخ 1391/12/02 الی 1391/12/06 برقرار می باشد

جهت مشاهده جزئیات کلیک نمایید