پارس خودرو شرایط فروش نقدی و چکی پیکاپ ریچ را اعلام کرد.

    به گزارش پایگاه خبری«کارزنیوز» ، شرایط اعلام شده از سوی پارس خودرو به شرح زیر می باشد:

    ۱

    ۱-۵۲-۱۰۲۴x561