قیمت روز خودروهای داخلی یکشنبه ۱۵ فروردین ۹۵

قیمت انواع خودروی داخلی در بازار منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری«کارزنیوز» به نقل از باشگاه خبرنگاران ، قیمت انواع خودروهای داخلی به شرح جدول زیر است:

قیمت نمایندگی

مدل خودرو

ردیف

۳۲,۵۱۷,۴۰۰

پژو ۲۰۶تیپ ۲ با دو ایربگ

۱

۳۶,۶۹۳,۳۰۰

پژو ۲۰۶تیپ ۵ با دو ایربگ

۲

۲۸,۸۸۲,۷۰۰

پژو ۴۰۵GLX بنزینی( یورو۴)

۳

۳۰,۴۲۰,۰۰۰

پژو ۴۰۵GLX  دوگانه سوز

۴

۳۵,۴۹۶,۹۰۰

پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ

۵

۲۷,۴۳۹,۷۰۰

سمندSE دو ایربگ

۶

۳۶,۱۲۳,۰۰۰

سورنELXمالتی پلکس با موتور EF7

۷

۴۲,۳۹۳,۳۰۰

دناEF7

۸

۳۷,۲۹۲,۷۰۰

تندر L90 ((E2گیربکس دستی

۹

۲۰,۱۴۰,۰۰۰

پراید۱۱۱ SEبا موتورM13

۱۰

۲۱,۴۲۰,۰۰۰

پراید۱۳۱ SE پایه گاز سوز

۱۱

۲۳,۹۵۰,۰۰۰

تیباSX  با موتور M15

۱۲

۲۴,۸۵۰,۰۰۰

تیباEX فاقد HVAC

۱۳

,۶۵۰,۰۰۰۷۵

کیا سراتو گیربکس دستی۱۶۰۰

۱۴

۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰

وانت نیسان تک سوز NE6

۱۵

قیمت نمایندگی

مدل خودرو

ردیف

۳۲,۵۱۷,۴۰۰

پژو ۲۰۶تیپ ۲ با دو ایربگ

۱

۳۶,۶۹۳,۳۰۰

پژو ۲۰۶تیپ ۵ با دو ایربگ

۲

۲۸,۸۸۲,۷۰۰

پژو ۴۰۵GLX بنزینی( یورو۴)

۳

۳۰,۴۲۰,۰۰۰

پژو ۴۰۵GLX  دوگانه سوز

۴

۳۵,۴۹۶,۹۰۰

پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ

۵

۲۷,۴۳۹,۷۰۰

سمندSE دو ایربگ

۶

۳۶,۱۲۳,۰۰۰

سورنELXمالتی پلکس با موتور EF7

۷

۴۲,۳۹۳,۳۰۰

دناEF7

۸

۳۷,۲۹۲,۷۰۰

تندر L90 ((E2گیربکس دستی

۹

۲۰,۱۴۰,۰۰۰

پراید۱۱۱ SEبا موتورM13

۱۰

۲۱,۴۲۰,۰۰۰

پراید۱۳۱ SE پایه گاز سوز

۱۱

۲۳,۹۵۰,۰۰۰

تیباSX  با موتور M15

۱۲

۲۴,۸۵۰,۰۰۰

تیباEX فاقد HVAC

۱۳

,۶۵۰,۰۰۰۷۵

کیا سراتو گیربکس دستی۱۶۰۰

۱۴

۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰

وانت نیسان تک سوز NE6

۱۵