گروه خودرو

شرح خودرو

کد کلاس خودرو

قیمت مصوب فروش

وانت آریسان

وانت آریسان دوگانه سوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴

١۶۴٠١

۳۱۷،۸۶۱،۰۰۰

پژو ۴٠۵

پژو ۴٠۵ بنزینی (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو۴ بهینه

٢۵۶٣۴

،٣٢٩،۴۴۶،۰۰۰

پژو ۴٠۵ دوگانه سوز  (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو۴

٢٧٢٢٢

۳۴۷،۴۵۲،۰۰۰

پژو ۴٠۵ دوگانه سوز  (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو۴

٢٧٢٢٩

۳۴۷،۴۵۲،۰۰۰

پژو ۴٠۵ بنزینی  (SLX) با موتور ١۶ سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ بهینه

٢٢٠٠٩

۳۵۱،۰۵۹،۰۰۰

پژو پارس

پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و سیستم اخطار سرقت و یورو۴ بهینه

٢٨٢٢٩

۴۰۷،۷۴۸،۰۰۰

پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یورو۴ بهینه

٢٨٢٣٢

۴۰۵،۹۵۷،۰۰۰

پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یورو۴

٢٨٣١٧

۴۲۲،۴۱۱،۰۰۰

ژو پارس LX با موتور ١۶ سوپاپ  (TU5) مالتی پلکس و ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و هندزفری و ایموبیلایزر و ترمز چرخهای عقب دیسکی و یورو۴ بهینه

٢٨۵١٣

۴۲۴،۸۱۹،۰۰۰

پژو پارس LX با موتور ١۶ سوپاپ  (TU5) با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و هندزفری و ایموبیلایزر و ترمز چرخهای عقب دیسکی و سیستم اخطار سرقت و یورو۴ بهینه

٢٨۵١۵

۴۲۶،۶۳۰،۰۰۰

پژو پارس اتوماتیک سال با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و ایموبیلایزر و یورو۴

٢٨٧٠۶

۵۸۴،۰۰۲،۰۰۰

پژو ٢٠۶

پژو ٢٠۶ تیپ ٢ با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو۴ بهینه

٢۶٠٢٨

۳۶۲،۸۶۹،۰۰۰

پژو ٢٠۶ تیپ ۵ با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو۴ بهینه

٢۶٨١۵

۴۱۹،۴۲۷،۰۰۰

پژو ٢٠۶ صندوقدار

پژو ٢٠۶ صندوقدار (V8) با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو۴ بهینه

٢٧۴٣٠

۴۲۷،۲۸۳،۰۰۰

پژو ٢٠٧

پژو ۲۰۷ i دنده دستی جدید

۶٠٠٠٢

۴٧١،٢٨٣،٠٠٠

پژو ۲۰۷ i دنده اتوماتیک جدید

۶٠١٠٢

۵۴٣،۶١٩،٠٠٠

سمند

سمند ال ایکس سال بنزینی مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ بهینه

٢٩٣۴٠

۳۳۵،۳۵۴،۰۰۰

سمند ال ایکس EF7پایه گازسوز مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴

٢٩١١٠

۳۶۰،۸۲۲،۰۰۰

سمند ال ایکس EF7پایه گازسوز مالتی پلکس با مخزن ١٠٠ لیتری و کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴

۲۹۱۱۶

۳۶۶،۱۷۰،۰۰۰

سمند ال ایکس EF7بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴

٢٩٢١٢

۳۴۳،۳۸۲،۰۰۰

سورن ELX جدید با موتور EF7بنزینی و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴

۵۷۵۱۱

۴۱۱،۲۸۵،۰۰۰

سورن ELX جدید توربوشارژ با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴

۵۸۲۰۲

۴۲۹،۴۱۷،۰۰۰

رانا

رانا LX با تریم مشکی و یورو۴ بهینه

۶١٠٠۶

۳۹۵،۰۹۲،۰۰۰

رانا LX با تریم مشکی و یورو۴ بهینه

۶١٠١٠

۳۹۵،۰۹۲،۰۰۰

دنا

دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم مشکی و یورو۴

٧٠١٠١

۴۶۹،۸۹۴،۰۰۰

دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم دو رنگ و یورو۴

۷۰۱۰۲

۴۶۹،۸۹۴،۰۰۰

دنا + (پلاس) با کیسه های هوای راننده و سرنشین و جانبی و یورو۴

۷۰۳۰۱

۵۳۲،۶۵۸،۰۰۰

دنا + (پلاس) با کیسه های هوای راننده و سرنشین و جانبی با تریم دورنگ و یورو۴

٧٠٣٠۴

۵۳۲،۶۵۸،۰۰۰

دنا + (پلاس) توربو شارژ با کیسه های هوای راننده و سرنشین و تریم مشکی و یورو۴

٧٠۴٠١

۵۸۰،۸۸۲،۰۰۰

هایما

S7 توربو دنده اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی و تریم تیره و یورو۵

۵١٨٠١

۱،۰۴۳،۱۱۴،۰۰۰

S5  توربو دنده اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین، جانبی و پرده ای، تریم تیره و یورو۵

۵٢١٠١

۹۸۶،۴۰۲،۰۰۰

دانگ فنگ

H30 cross دنده اتوماتیک با تریم تیره و چهار کیسه هوا و استاندارد آلایندگی یورو۴

٧٢٣٠١

۵۰۰،۰۴۵،۰۰۰

H30 cross  دنده اتوماتیک با تریم تیره و چهار کیسه هوا و استاندارد آلایندگی یورو۵

٧٢٣٠۳

۵۰۰،۰۴۵،۰۰۰