مدارک موردنیاز جهت فک رهن بدین شرح می باشد:

1- اصل سند مالکیت خودرو ( سفید رنگ )

2 – پرینت حساب جاری مربوط به چک های وصول شده با مهر و امضاء شعبه

3 – در صورت داشتن چک برگشتی ، کپی پشت و رو از فیش واریزی

4 – اصل فیش پرداختی مربوط به جریمه چک برگشتی

توجه :

زمان مراجعه : شنبه ، دوشنبه ، چهار شنبه

( بعد از ظهر 15:30 الی 19:30 )

ایران خودرو زیبایی – ساختمان شماره 1