با توجه به اعلام برنامه فروش سمند LX با سامانه هوشمند روشن / خاموش ، سوالاتی در ذهن هموطنان در مورد این سامانه ایجاد گشت و ما را بر آن داشت تا توضیحی در مورد این سامانه و خودرو قرار دهیم.

سمند ال ایکس LX

سمند ال ایکس LX

معرفی سامانه هوشمند روشن/ خاموش :

با توجه به لزوم ورود ایران خودرو به توسعه و تولید فناوری های نوین در عرصه قوای محرکه کم مصرف و کم آلاینده، پروژه سامانه هوشمند روشن / خاموش به عنوان اولین گام در این زمینه درزمستان ١٣٨٨ درشرکت ایران خودرو آغاز گردید.سامانه هوشمند روشن / خاموش سامانه ای است که موتور احتراقی را هنگامی که به آن نیازی نیست، مانند زمان توقف در ترافیك جاده ها، به صورت اتوماتیك خاموش و هنگامی که به آن نیاز است روشن می کند تا بدین وسیله باعث کاهش مصرف سوخت و آلایندگی خودرو شود.  در این سامانه اولویت با ایمنی خودرو و آسایش سرنشین است بدین معنی که هنگامی که خاموش کردن یا خاموش ماندن موتور احتراقی باعث افت شاخص های ایمنی و آسایش سرنشین گردد این سامانه موتور احتراقی را روشن نگه می دارد. برای مثال هنگامی که خلا موجود در بوستر ترمز به دلیل ترمزهای متعدد کاهش یابد که منجر به سفت شدن پدال ترمز می گردد موتور احتراقی روشن می شود تا خلا بوستر را دوباره تامین کند، و یا هنگامی که کولر خودرو روشن است این سامانه موتور احتراقی را خاموش نمی کند. واژه دیگر مورد استفاده برای این سامانه میكروهیبرید است.

میزان کاهش مصرف سوخت خودرو مستقیما” به این موضوع وابسته است که به چه میزان شما در چرخه رانندگی که در آن رانندگی می کنید توقف کامل دارید . بدیهی است هنگام رانندگی داخل شهر و هنگامی که ترافیك قابل توجه ای وجود دارد این سامانه کمك زیادی به بهبود مصرف سوخت می کند و هنگامی که دراتوبان رانندگی می کنید و توقفی ندارید این سامانه اثری روی مصرف سوخت نخواهد داشت.در این خودرو حدودا ١٢ شرط باید برقرار باشد تا موتور خاموش شود که اصلی تر ین آن ها توقف خودرو،خلاص بودن دنده و رها بودن پدال کلاچ است . هنگامی که موتور به صورت اتوماتیک خاموش است چراغ نشانگر جلو آمپر در وضعیت چشمک زن قرار می گیرد تا راننده آگاه باشد موتو ر آماده روشن شدن اتوماتیک است. همچنین حدوداً شش شرط وجود دارد که هرکدام از آن ها برقرار گردد موتور به صورت اتوماتیک روشن می شود که اصلی ترین آن فشردن پدال کلاچ است.همچنین از آنجایی که در شرایط خاص ترافیكی ممكن است سامانه هوشمند روشن/ خاموش باعث تكرر بیش از حد خاموش و روشن شدن موتور با فواصل زمانی کم بین خاموش شدن و روشن شدن موتور شود به گونه ای که باعث بهبود مصرف سوخت نگردد، یک استراتژی هوشمند در این خودرو اعمال شده است. اگر چه این شرایط توسط راننده قابل تشخیص است و امكان غیرفعال سازی سامانه توسط وی وجود دارد لیکن درصورت عدم دخالت راننده خود سامانه به صورت هوشمند عمل کرده و از این شرایط جلوگیری می نماید. در استراتژی سامانه هوشمند روشن / خاموش الگوریتمی پیاده شده است تا در شر ایط ترافیکی خاص مورد نظر سامانه خاموش-روشن غیر فعال می شود و پس از خروج از آن شر ایط دوباره به صورت اتوماتیک فعال می شود.

لازم به ذکر است که استارت و باتری بكار رفته در این خودرو از نوع بسیار مرغوب و با طول عمر بالا می باشد بطوری که نسبت به مدل های معمول دارای کار کردی بسیار مناسب تر می باشد.