کروز وسیله ای برای تثبیت سرعت ، هم اکنون در واحد اپشن خودرو به فروش می رسد.

برای تماس با قسمت اسپرت خودرو با شماره تماس:

0611-5521476

و برای تماس با مدیریت محترم  قسمت :

آقای صادق عباسی                09166174060