نهمین مرحله پیش فروش (فراخوان)(ویژه جایگزینی خودروهای فرسوده غیر تاکسی) -هایما ۷X

 

ثبت نام از چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

شرایط:

– متقاضیانی خودروهای فرسوده که در آذر ماه سال  ۱۴۰۲مطابق با اطلاعیه شماره  ۴سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان برای طرح پیش فروش (فراخوان) محصول هایما  ۷Xبه این شرکت اعلام و پیامک فراخوان شرکت ایران خودرو را دریافت نموده اند می توانند دراین بخشنامه نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایند .

-در صورتی که سند مالکیت خودروی فرسوده به نام متقاضی نباشد،امکان مشارکت در طرح وجود ندارد.

-حداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو) از شرکت های ایران خودرو و سایپا  ۴۸ماه و سایر خودروسازان  ۲۴ماه می باشد

-امکان صلح در قرارداد و نقل و انتقال خودرو حتی به صورت وکالتی وجود ندارد.

-ثبت نام برای متقاضیان دارای پلاک انتظامی فعال (نصب برروی خودروهای سواری با کاربری شخصی) ممنوع بوده، و لیکن کسانی که دارای یک پلاک انتظامی

-فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور بیش از  ۵سال باشد، از ممنوعیت فوق مستثنی هستند و همچنین ارائه گواهینامه رانندگی حداقل پایه سوم

-معتبر (و دارای تاریخ اعتبار) الزامی میباشد

– شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.

– متقاضی باید در هنگام واریز وجه، از کارتهای بانکی متعلق به نام خود استفاده نماید.

– صحت کلیه اطلاعات درج شده خصوصاً کد ملی،آدرس و کدپستی بر عهده متقاضی میباشد.