ورود یک میلیارد دلار خودرو به کشور

بر اساس آمار گمرک در سال گذشته ۵۱ هزار و ۵۲۲ دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار به کشور وارد شد.

به گزارش کارزنیوز به نقل از میزان ، این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۵۰٫۴۲ درصد و از نظر ارزش ۴۲٫۸۰ درصد کاهش را نشان میدهد. همچنین وزن خودرو های سواری وارد شده به کشور ۱۱۶هزار تن ثبت شده است.
این گزارش می افزاید در سال ۹۳ حدود ۱۰۳ هزارو ۹۱۸ دستگاه خودرو سواری به ارزش دو میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار به کشوروارد شده است.