با توجه به پیگیری های مستمر نمایندگی ها و مشتریان گرامی ، به اطلاع مشتریان محترم خودرو وانت باردو که نسبت به ثبت نام نقدی و اعتباری اقدام نموده اند و تاریخ وصول اولین چک آنها ماه های دی ، بهمن و اسفند ماه سال 90 می باشد ، می رساند طی هماهنگی به عمل آمده ، وصول مبلغ اولین چک مشتریان مزبور ، 3 ماه بعد از سررسید آخرین چک صورت می پذیرد.