کیفیت ۲ خودرو سواری کاهش یافت

کیفیت دو سواری تولیدی در دی ماه امسال با کاهش همراه بوده است.

 به گزارش کارزنیوز به نقل از ایسنا ، براساس ارزیابی صورت گرفته از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، کیفیت خودروی سوزوکی گراند ویتارا کاهش یافته و کیفیت این خودرو از سطح کیفی سه ستاره به دو ستاره تنزل یافته است.
همچنین کیفیت خودروی جک S5 تولیدی در دی ماه نیز کاهش یافته و کیفیت این خودرو از سطح کیفی دو ستاره به یک ستاره تنزل یافته است.