((تمامی قطعات شرکتی و اصلی می باشد))

شماره فنیشرحقیمت به سفارشساخت کشور
0770100106روغن هیدرولیک فرمان ایساکو149,994ایران خودروایران
0770701603روغن موتور   7000 توتال499,994ایران خودروایران
0770701802روغن موتور 5000 توتال (20w50)429,994ایران خودروایران
0770800211ضد یخ یک لیتری70,994ایران خودروایران