بیمه بدنه کامل خودرو برای جبران خسارات ناشی از سرقت ها، تصادفات، آتش سوزی ها، بلایای طبیعی، خدمات امداد سیار و … .