در این تصاویر عکس هایی از برگزاری آزمون کارشناسان و استادکاران در اردیبهشت ۹۴  در نمایندگی زیبایی را مشاهده می فرمایید