برپایی خیمه توسط ایران خودرو زیبایی در ماه محرم و پذیرایی از مشتریان به مناسبت شهادت امام حسین (ع)‎