.:ساعات کارنمایندگی: شنبه تا چهارشنبه
ساعت۷:۳۰ الی۱۲:۳۰ و بعد از ظهر ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۰۰ :.
.:پنجشنبه۸:۰۰ الی۱۳:۰۰:.

صاحب امتیاز: آقای فضل اله زیبایی
تلگرام:zibaee2404@
تلفن گویا:۳۱۵۶-۰۶۱

نمایندگی شعبه ۲
آدرس : اهواز – بزرگراه آیت الله بهبهانی – بین مصلی و راه بند

روبروی پارک هفت تیر – پلاک ۴۰۶

نمایندگی شعبه۱
آدرس : اهواز – بزرگراه آیت الله بهبهانی – بین مصلی و راه بند

روبروی پارک هفت تیر – پلاک ۳۱۰