...::: ساعات کارنمایندگی شنبه تا چهارشنبه:۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ بعد ازظهرها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰:::...
...::: پنجشنبه: ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ :::...

**مشتریان گرامی**
سایت فروش اینترنتی و پرداخت ها از آدرس:www.ikco.iranecar.com به آدرس:www.esale.ikco.ir تغییر یافت لذا از این پس کلیه عملیات ها از طریق سایت جدید میباشد.

صاحب امتیاز نمایندگی: آقای فضل اله زیبایی

تلفن گویا : ۳۱۵۶ – ۰۶۱

نمایندگی شعبه ۲
آدرس : اهواز – بزرگراه آیت الله بهبهانی – بین مصلی و راه بند

روبروی پارک هفت تیر – پلاک ۴۰۶

نمایندگی شعبه۱
آدرس : اهواز – بزرگراه آیت الله بهبهانی – بین مصلی و راه بند

روبروی پارک هفت تیر – پلاک ۳۰۰