صاحب امتیاز: آقای فضل اله زیبایی

تلگرام:zibaee2404

اینستاگرام:zibaee2404
تلفن گویا:۳۱۵۶-۰۶۱

نمایندگی شعبه ۱ (واحد خدمات و VIP)
آدرس : اهواز – بزرگراه آیت الله بهبهانی – بین مصلی و راه بند
روبروی پارک هفت تیر – پلاک ۳۱۰

ساعات کار:
شنبه تاچهارشنبه ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ و بعد از ظهر ۱۶ الی ۱۹:۰۰
پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

نمایندگی شعبه ۲(واحد فروش، طلایی و آپشن)
آدرس : اهواز – بزرگراه آیت الله بهبهانی – بین مصلی و راه بند
روبروی پارک هفت تیر – پلاک ۴۰۶

ساعات کار:
شنبه تاچهارشنبه ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ و بعد از ظهر ۱۶ الی ۱۹:۰۰
پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰