صاحب امتیاز : آقای فضل اله زیبایی


tl  تلگرام : zibaee2404  


tl  اینستاگرام : zibaee2404

تلفن گویا : ۳۱۵۶

نمایندگی شعبه ۱ (واحد خدمات و VIP)
آدرس : اهواز – بزرگراه آیت الله بهبهانی – بین مصلی و راه بند
روبروی پارک هفت تیر – پلاک ۳۱۰

ساعات کار:
شنبه تاچهارشنبه ۰۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و بعد از ظهر ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۰۰
پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

نمایندگی شعبه ۲(واحد فروش، طلایی و آپشن)
آدرس : اهواز – بزرگراه آیت الله بهبهانی – بین مصلی و راه بند
روبروی پارک هفت تیر – پلاک ۴۰۶

ساعات کار:
شنبه تاچهارشنبه ۰۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و بعد از ظهر ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۰۰
پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰