صاحب امتیاز : آقای فضل اله زیبایی


Zibaie Instagram Account  اینستاگرام : zibaee2404

Zibaie Telegram Channelتلگرام : zibaee2404

تلفن گویا : ۳۱۵۶

آدرس : اهواز – بزرگراه آیت الله بهبهانی – بین مصلی و راه بند
روبروی پارک هفت تیر – پلاک ۳۱۰

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه کلیه واحدها ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

            پنج شنبه ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

صاحب امتیاز : آقای فضل اله زیبایی


Zibaie Instagram Account  اینستاگرام : zibaee2404

Zibaie Telegram Channelتلگرام : zibaee2404

تلفن گویا : ۳۱۵۶

آدرس : اهواز – بزرگراه آیت الله بهبهانی – بین مصلی و راه بند
روبروی پارک هفت تیر – پلاک ۳۱۰

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه کلیه واحدها ۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰

            پنج شنبه ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

نمایندگی شعبه ۱

(واحد خدمات پس از فروش و فروشگاه قطعات یدکی)

نمایندگی شعبه ۲

(واحد فروش، صدور کارت طلایی، آپشن و خدمات کارت طلایی)

صاحب امتیاز : آقای فضل اله زیبایی


Zibaie Instagram Account  اینستاگرام : zibaee2404

Zibaie Telegram Channelتلگرام : zibaee2404

تلفن گویا : ۳۱۵۶

آدرس : اهواز – بزرگراه آیت الله بهبهانی – بین مصلی و راه بند
روبروی پارک هفت تیر – پلاک ۳۱۰

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه کلیه واحدها ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

            پنج شنبه ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

نمایندگی شعبه ۱

(واحد خدمات پس از فروش و فروشگاه قطعات یدکی)

نمایندگی شعبه ۲

(واحد فروش، صدور کارت طلایی، آپشن و خدمات کارت طلایی)