تعهدات بیمه بدنه : شامل بیمه بدنه خودرو به ارزشی که در بیمه نامه ذکر شده باشد

انواع تخفیفات بیمه نامه ها

 • ۲۵ % تخفیف گروهی ( مخصوص بیمه نامه هایی که در ایران خودرو زیبایی انجام شود )
 • ۲۰ % خودرو های صفر کیلومتر
 • ۱۰ % تخفیف نمایندگی بیمه ایران
 • ۱۰ % تخفیف نقدی

تعهدات خریداری شده :

 • تصادفات ( انواع تصادفات )
 • سرقت کلی
 • آتش سوزی
 • بلایای طبیعی
 • مواد شیمیایی
 • شکست شیشه جلوی خودرو
 • سرقت جزئی قطعات

تلفن گویا : ۳۱۵۶-۰۶۱