فقط در واحد بیمه نمایندگی زیبایی

نمایندگی زیبایی افتخار دارد به منظور سهولت و تسریع در امور هموطنان گرامی ، با ایجاد واحد بیمه و صدور کارت طلایی اقدام به ارائه خدمات بسیار زیادی نماید.

از جمله این خدمات

+ طرف قرارداد با انواع بیمه ها

+ ایجاد تخفیفات ویژه مخصوص نمایندگی زیبایی

+ اعزام کارشناس به محل

+ تخفیف ۶۰% برای خودرو های صفر کیلومتر

+ اقساط بلند مدت بدون بهره

+ تضمین قطعات موتوری فابریک

+ تضمین قطعات بدنه لعابدار

+ استفاده از کوره رنگ

+ تخفیف عدم خسارت در سال اول ۴۵% سال دوم ۵۵% و سال سوم ۶۵%

شرایط فوق انحصاری واحد بیمه نمایندگی ایران خودرو زیبایی است

و در هیچ واحد بیمه و نمایندگی قابل اجرا نمی باشد