خدمات طلایی را با ایران خودرو زیبایی تجربه کنید

کارت طلایی چیست، و چه خدماتی دارد؟

از مهم ترین خدمات کارت طلایی می‏ توان به جبران خسارت ناشی از حوادث، سرقت کلی و جزئی، سرویس های امدادی و حمل خودرو (در صورت عدم امکان راه‏ اندازی در محل) در تمامی شهرها و جاده ‏های کشور، راه ‏اندازی تلفنی و مشاوره فنی، ارائه سرویس های ادواری و نگهداری براساس استاندارد، تضمین قطعات و خدمات ارائه شده در هر سطحی و تعویض خودرو در حوادث و سرقت اشاره کرد.