قابل توجه مشتریان گرامی:

هزینه نصب قاب پلاک ۱۰۰/۰۰۰ ریال بوده که بر عهده نمایندگی می باشد.

لطفاً هیچ گونه مبلغی پرداخت ننمایید.