((تمامی قطعات شرکتی و اصلی می باشد))

شماره فنیشرحقیمت به سفارشساخت کشور
0171101106كاسه نمد عقب ميلنگ 206171595ایران خودروژاپن
0470101503تيغه برف پاكن عقب 206124995ایران خودروفرانسه
0540102802چراغ جلو لنز شفاف چپ بدون لامپ و موتور (مدرن)206601995ایران خودروایران
0540202902چراغ جلو لنز شفاف بدون لامپ و موتور-راست (مدرن)206601995ایران خودروایران
0670201809ديسكهاي ترمز چرخهاي جلو (دست دوعددي) تيپ2  206939995ایران خودروفرانسه
0980200607سيبك فرمان چپ ارجينال 206187195ایران خودروایران
0980201201سيبك فرمان راست ارجينال 206259995ایران خودروایران
1040300305شمع موتور تيپ 5 20653095ایران خودروایران
1080308505شيلنگ آب از رادياتور به منبع انبساط 206 تيپ 2و5197599ایران خودروایران
1240202709فيلتر روغن پايه كوتاه   20679095ایران خودروایران
1240301805فيلترهواي ورودي به داخل اتاق20697995ایران خودروایران
1240303009فيلترهوا 206 آريان (بلند) آريان57195ایران خودروایران
1240304004فيلتر هوا متوسط 20642695ایران خودروایران
1380404301کابل کلاچ رگلاژ دستي رانا163295ایران خودروایران
1620102108لنت جلو اورجينال 206  تيپ 2699995ایران خودروفرانسه
1620102206لنت چرخ جلو ديسکي بدون سيم206 تيپ5749995ایران خودروفرانسه
1620200410لنت ترمز چرخ عقب-دست4عددي206تيپ5779995ایران خودروفرانسه
1701400304در منبع انبساط آب رادياتور 20674995ایران خودروفرانسه
1720300604منبع انبساط آب رادياتور  206 تيپ 2و5239995ایران خودروایران
2070300909تسمه تايمينگ 104 دندانه 206 تيپ 2332795ایران خودروایتالیا
0470101408تيغه برف پاكن جلو راست206124995ایران خودروایران
0470101309تيغه برف پاكن جلو چپ شركتي206155995ایران خودروایران
0600502102قطعه درب موتور 2061749995ایران خودروایران
1330201010سيني فن رادياتور 206619995ایران خودروایران
1860600305واشرسرسيلندر تعميري تيپ 2   206999994ایران خودروفرانسه
1860600106واشر سر سيلندر استاندارد تيپ 2 206489995ایران خودروفرانسه
0960500202سوپاپ خروجي دود 206 تيپ 2169994ایران خودروفرانسه
0960401808سوپاپ ورودي هوا +بنزين  206تيپ 258295ایران خودروایران
0960402005سوپاپ ورودي هوا +بنزين  206تيپ 559295ایران خودروایران
0540203301چراغ جلو راست 2074059995ایران خودروفرانسه
0540103102چراغ جلو چپ 2074059995ایران خودروفرانسه