((تمامی قطعات شرکتی و اصلی می باشد))

شماره فنیشرحقیمت به سفارشساخت کشور
0470101703تيغه و شيلنگ آب پاش برف پاك كن راست سمند190,747
ایران خودروایران
0470101804تيغه و شيلنگ آب پاش برف پاك كن چپ سمند207,097
ایران خودروایران
0541000310چراغ مه شكن جلو چپ سمند326,997
ایران خودروایران
0541100305چراغ مه شكن جلو راست سمند326,997
ایران خودروایران
1500101602كمك جلو مدل كوشاوران سمند1,307,997
ایران خودروایران
1970101213ميل رابط موج گير جلو راست سمند228,896
ایران خودروایران
0170201603کاسه نمد عقب ميل لنگ سمند موتور ملي199995ایران خودروایران
0171101804كاسه نمد جلو ميل لنگ سمند موتور ملي181,372
ایران خودروایران
0171200907كاسه نمد ميل سوپاپ  سمند موتور ملي337,897ایران خودروژاپن
0540102301چراغ جلوچپ سمند سورن1,416,997
ایران خودروایران
0540202401چراغ جلو راست سمند سورن1,416,997
ایران خودروایران
1040300807شمع موتور FR8DE سمند موتور ملي77,387
ایران خودروآلمان
1240204305فيلتر روغن با اورينگ BPS سمند موتور ملي90995ایران خودروچین
1580302403گيج روغن موتور سمند EF756,677
ایران خودروایران
1620103506لنت جلو ماندو  سمند1,035,497
ایران خودروفرانسه
1810212804دسته موتور بالا راست باپايه سمند ملي817,497
ایران خودروایران
1860603701واشر سر سيلندر موتور ملي653,997
ایران خودروایران
2070201507تسمه کمپرسور کولر سمند EF7653,997
ایران خودروآلمان
2070301909تسمه تايمينگ موتور ملي  127 دندانه980,997
ایران خودروآلمان
1030100803جلو پنجره سمندLX  سال196,197
ایران خودروایران
1350102901گلگير جلو چپ سمند (آستر مشكي)762,997
ایران خودروایران
1350103001گلگير جلو راست سمند (آستر مشكي)762,997
ایران خودروایران
0890109003مجموعه سپر جلو بدون مه شكن سمند LX2,506,997
ایران خودروایران
1330201106سيني فن شركتي سمند1,580,497
ایران خودروایران