((تمامی قطعات شرکتی و اصلی می باشد))

شماره فنیشرحقیمت به سفارشساخت کشور
0470101703تيغه و شيلنگ آب پاش برف پاك كن راست سمند166395ایران خودروایران
0470101804تيغه و شيلنگ آب پاش برف پاك كن چپ سمند166395ایران خودروایران
0541000310چراغ مه شكن جلو چپ سمند249995ایران خودروایران
0541100305چراغ مه شكن جلو راست سمند249995ایران خودروایران
1500101602كمك جلو مدل كوشاوران سمند904995ایران خودروایران
1970101213ميل رابط موج گير جلو راست سمند199994ایران خودروایران
0170201603کاسه نمد عقب ميل لنگ سمند موتور ملي199995ایران خودروایران
0171101804كاسه نمد جلو ميل لنگ سمند موتور ملي166395ایران خودروایران
0171200907كاسه نمد ميل سوپاپ  سمند موتور ملي199995ایران خودروژاپن
0540102301چراغ جلوچپ سمند سورن1102995ایران خودروایران
0540202401چراغ جلو راست سمند سورن1102995ایران خودروایران
1040300807شمع موتور FR8DE سمند موتور ملي63495ایران خودروآلمان
1240204305فيلتر روغن با اورينگ BPS سمند موتور ملي90995ایران خودروچین
1580302403گيج روغن موتور سمند EF744995ایران خودروایران
1620103506لنت جلو ماندو  سمند814995ایران خودروفرانسه
1810212804دسته موتور بالا راست باپايه سمند ملي584995ایران خودروایران
1860603701واشر سر سيلندر موتور ملي479995ایران خودروایران
2070201507تسمه کمپرسور کولر سمند EF7540795ایران خودروآلمان
2070301909تسمه تايمينگ موتور ملي  127 دندانه834995ایران خودروآلمان
1030100803جلو پنجره سمندLX  سال155995ایران خودروایران
1350102901گلگير جلو چپ سمند (آستر مشكي)549995ایران خودروایران
1350103001گلگير جلو راست سمند (آستر مشكي)549995ایران خودروایران
0890109003مجموعه سپر جلو بدون مه شكن سمند LX2029995ایران خودروایران
1330201106سيني فن شركتي سمند1189995ایران خودروایران