((تمامی قطعات شرکتی و اصلی می باشد))

شماره فنیشرحقیمت به سفارشساخت کشور
0170200215كاسه نمد عقب ميلنگ 405 و پارس و سمند217,996ایران خودروفرانسه
0171200107كاسه نمد ميل سوپاپ پارس و سمند و 405163,497ایران خودروژاپن
0171300511كاسه نمد راست هوزينگ ديفرانسيل 405 و پارس و سمند174,397ایران خودروژاپن
0171301106کاسه نمدچپ پلوس 405 پارس سمند174,397ایران خودروژاپن
0270200211بلبرينگ چرخ جلو 405 و پارس و سمند599995ایران خودروآلمان
0270202401بلبرينگ چرخ جلو سمند و 405 و پارس599,497ایران خودروایران
0301400414بوش طبق لبه دار 405 وپارس و سمند76,297ایران خودروایران
0301400515بوش طبق چهار گوش(جناقي) پارس و سمند و 405141,696ایران خودروایران
0302800210بوش دسته موتور پايين پارس و سمند و 405113,356
ایران خودروایران
0330201106پروانه فن خاري پارس و سمند و 40564995ایران خودروایران
0360200111پمپ شيشه شوي 405 و پارس و سمند110,087ایران خودروایران
0390200506پولي سرميل لنگ 405 و پارس و سمند610,397
ایران خودروایران
0720105102رادياتور موتور با اتصالات 405 پارس سمند(طرح جديد)1,798,497ایران خودروایران
0750401112رله فن رادياتور بابست پلاستيكي مربوطه405 وپارس و س98,097ایران خودروفرانسه
0750900220رله دوبل پارس و 405 و سمند196,197
ایران خودروایران
0800302211رينگ موتور دست سه عددي  پارس و سمندو 405435,997ایران خودروآلمان
0960400911سوپاپ ورودي بنزين405 پارس سمند141,697ایران خودروایران
0960500311سوپاپ  دود 34.5 پارس و سمندو 405196,197ایران خودروایران
0980100109دوشاخ رام دسته موتور پائين راست 405وپارس و سمند119,897ایران خودروایران
0980201016سيبك فرمان راست 405 پارس وسمند326,997
ایران خودروایران
1010100708موتور فن خاري 405وپارس و سمند871,997ایران خودروایران
1110300214ضربه گيردسته موتور-چپ405 پارس سمند79,566ایران خودروایران
1110300410دسته موتوربالاراست 405 و پارس و سمند207,097
ایران خودروایران
1110400208توپي سر كمك فنر جلو (يك تكه ) 405 پارس سمند85,016ایران خودروایران
1160100309تسمه سفت كن تايم موتور 405 و پارس و سمند370,596ایران خودروآلمان
1160100808بلبرينگ غلتك هرزگرد دينام 405وپارس وسمند217,996
ایران خودروایران
1240100407فيلتر بنزين اصلي پارس و سمند و 40551995ایران خودروایران
1240200816فيلتر روغن (پارس و سمند و 405)46,866ایران خودروایران
1240300613فيلتر فن بخاري (260*173)  405 پارس سمند151,507
ایران خودروایران
1240301610فيلتر هوا (پارس و سمند و 405)34395ایران خودروایران
1580302807گيج روغن 405 و پارس و سمند39,237ایران خودروایران
1620100716لنت ديسکي جلو(دست4عددي)405 پارس سمند728,116ایران خودروفرانسه
1700501103درب رادياتور-405 پارس سمند114,447ایران خودروایران
1700600506درب روغندان 405 و پارس و سمند37,057ایران خودروایران
1810601211پايه نگهدارنده ميل موجگير سمند و 40538,146
ایران خودروایران
1860803106واشر گلوئي نسوز 405  پارس سمند70,846
ایران خودروایران
0540500601چراغ راهنماي جلو چپ بدون لامپ سمند و پارس و 40592,647ایران خودروایران
0540600701چراغ راهنماي جلو راست بدون لامپ سمند و پارس و 40592,647ایران خودروایران
2320101206واير شمع موتور 405 پارس سمند457,796ایران خودروفرانسه
2070201612تسمه کمپرسور کولر  1663 پارس و 405 و سمند653,997ایران خودروایتالیا
0410700503بوش وپيستون  شرکتي 405 وپارس و سمند3,814,997ایران خودروایران
0670302707ديسك و صفحه كلاچ (پري دمپر) 405وپارس وسمند2,942,997ایران خودروترکیه